SDH Luka nad Jihlavou

Jednotka na jaře 2023

Od začátku roku naše jednotka vyjela k 17 událostem.

15 technických zásahů, 1 požár, 1 planý poplach

 

Mladí hasiči na jaře 2023

Dobrovolně a s velkou chutí se odpoledne 15. dubna spolu se členy SDH a s aktivními rodiči v rámci akce Čistá Vysočina, vydali na sběr odpadků kolem cest v Lukách nad Jihlavou

Již od podzimních měsíců jsme plánovali připravit se na další sportovní sezónu trošku jinak. Proto jsme prodloužený víkend od 28. dubna do 1. května strávili v Budíkovicích u Třebíče.

Dovednosti natrénované na sportovním soustředění jsme uplatnili hned následující sobotu na závodech

SDH-Májovka

Činnost sboru na jaře 2023

V dubnu jsme byli požádáni městysem, abychom se ujali slavnostního postavení májky. Protože máme fungující skupinu mladých hasičů, rozhodli jsme se je poprosit o pomoc při tomto slavnostním ceremoniálu.

V sobotu 13. 5. 2023 se konala tradiční okrsková soutěž v požárním sportu.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Rok 2022 přinesl celkem 31 výjezdů. Požárů jsme likvidovali 14 a řešili 17 technických pomocí. Tento rok ale začal celkem zostra. V polovině února máme na kontě už 13 výjezdů a prozatím všechny technického rázu.

MLADÍ HASIČI

V sobotu 28. ledna 2023 se v Lukách nad Jihlavou konal po dvouleté nucené přestávce 3. ročník soutěže „Železný mladý hasič“. Tato soutěž byla opět určena pro mladé hasiče pouze do 11 let.

LETOS UŽ ZA SEBOU MÁME DVĚ KULTURNÍ AKCE

4. února jsme pořádali hasičský ples, který se jako obvykle konal ve společenském sále v hasičské zbrojnici. Na ples dorazilo cca 90 lidí, což je na tento sál tak akorát. K tanci nám hrála kapela PREZENT z Brtnice. Již tradičně proběhlo kolem 23. hodiny komické vystoupení, na které se všichni těšili, a to v podání místních hasičů. Kapela hrála pěkně, lidé se bavili, takže ples považujeme za vydařený.

18. února se konaly tradiční Masopustní vepřové hody. Je to poměrně náročná akce, na jejíchž přípravě se podílí téměř 50 lidí. Většina z nich je „zapřažena“ od středečního odpoledne až do nedělního oběda. Pro veřejnost byla určena samozřejmě sobota. Lidé mohli ochutnat zabíjačkové výrobky jako jsou jitrnice, jelito, tlačenka a černá polévka, ale také pořádný kus řízku, nebo pečené a marinované maso. Od 17:00 nám k poslechu a tanci hrála kapela PREZENT. Sobotní odpoledne se nám trochu komplikovalo. Začalo to silným nárazovým větrem, kvůli kterému byla naše jednotka povolána na odstranění stromů spadlých přes silnici. Ano, i s touto situací musíme počítat, neboť jsme hasiči. Při každé takovéto akci je určeno několik lidí, kteří jsou v případě potřeby připraveni vyjet. Lidé tak mohli na vlastní oči vidět, jak se chlapi seběhli na šatnu a v zásahovém oděvu opouštěli hasičárnu. Dokonce zasahující sklidili i potlesk od lidí. Další komplikace nastala kolem 18. hodiny, kdy kvůli silnému větru vypadl proud. Netrvalo to ale dlouho a mohli jsme vesele pokračovat

 

 

Jsme rádi, že vepřové hody jsou tak oblíbené a věříme, že v tradici budeme pokračovat ještě mnoho let. Ještě mi dovolte poděkování všem členům i nečlenům, kteří se podíleli na přípravách a samotné sobotní akci. Odměnou pro nás byly vaše spokojené tváře. Těšíme se na příští 20. ročník.

ŽELEZNÝ MLADÝ HASIČ

ČINNOST SDH

SDH Luka nad Jihlavou je součástí okrsku Karla Vozába, který zahrnuje 10 sborů, tyto sbory se pravidelně střídají s pořádáním soutěží a plesů. Pořádání plesu, který se konal 26. listopadu v sokolovně, bylo letos v naší režii, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Fontána.

Dovolte, abychom Vás seznámili s nejbližšími plánovanými akcemi, které pořádá SDH Luka nad Jihlavou. Všichni jste na ně srdečně zváni.

28. 1. 2023 – 3. ročník soutěže Železný mladý hasič – pro hasiče od 3 do 11 let

4. 2. 2023 – Hasičský ples – k tanci a poslechu bude hrát kapela PREZENT z Brtnice

18. 2. 2023 – Masopustní vepřové hody – tradiční celodenní akce, večer s kapelou PREZENT

MLADÍ HASIČI

Protože hasičský sport nejsou jen požární útoky, také se věnujeme i dalším disciplínám.

Za všechny vedoucí a děti přejeme všem obyvatelům krásné Vánoce a šťastný rok 2023.

JEDNOTKA ZA ROK 2022

Od začátku roku měla naše jednotka 28 výjezdů. Celkem 13 požárů, 13 technických pomocí, jeden výjezd na likvidaci ropných produktů a jedno prověřovací cvičení.

Finanční dar

Jednotce sboru dobrovolných hasičů Luka nad Jihlavou se podařilo získat z Hasičského fondu Nadace AGROFERT dar ve výši 50 000 Kč.

Díky příspěvku Nadace AGROFERT jsme mohli pořídit 8 ks lehkých zásahových přileb SICOR na venkovní požáry a technické zásahy, dále dvě vyváděcí masky na evakuaci osob a k nim dva druhé vývody pro dýchací přístroje Dräger.

Zbývající částka byla doplacena z rozpočtu městyse Luka nad Jihlavou.

Děkujeme Nadaci AGROFERT za poskytnutý příspěvek.

Důležité sdělení !!!

Byli jsme donuceni obstarat dopravní značku se zákazem vjezdu před dvůr hasičárny. Každý určitě ví, že před vrata hasičských vozidel se nesmí parkovat. Každého už ale nenapadne, že při vyhlášení poplachu potřebujeme volný celý dvůr, protože většina hasičů přijede auty, která musí někde zaparkovat. Respektujte prosím zákaz vjezdu. Toto platí samozřejmě i při konání různých akcí v horním sále hasičárny. Povolení k vjezdu uděluje pouze velitel jednotky.

Výjezdová jednotka k 22.8.2022

Od začátku roku měla naše jednotka 25 výjezdů. Celkem 13 požárů, 11 technických pomocí a 1 výjezd na likvidaci ropných produktů.

V první polovině srpna jsme byli vysláni ke dvěma požárům, požár suché trávy u Brtnice a požár pole u Řehořova, naštěstí se požár nerozšířil na velkou plochu. V takto horkých dnech s vyprahlou půdou je vždy velká pravděpodobnost nějakého požáru. Je třeba se podle toho také chovat, např. nerozdělávat oheň v přírodě, nebo nezajíždět autem do vysoké trávy, nebo na pole (strniště) atd. Rozpálený výfuk totiž může tento suchý porost zapálit, a co dokáže takový oheň, jsme mohli vidět v Hřensku.

Mladí hasiči

První část letošní sezóny Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku je za námi. Sice od prvního závodů v Kamenici na další kovovou medaili hasiči nedosáhli, ale bramborové mají. Moc děkujeme všem našim dětem za vzornou reprezentaci našeho sboru. Všechny požární útoky děti dokončily, za to jim také moc děkujeme, protože ne vždy se vše podaří, ale nevzdávat se je základním kamenem úspěchu. V jarní části ligy se družstvo mladších zúčastnilo pěti ze šesti závodů a v průběžném pořadí je na krásném 6. místě ze 16 družstev. Družstvo starších se zúčastnilo zatím pouze dvou závodů, přesto jsou v průběžném pořadí na 13. místě. Věříme, že na podzim se posuneme ještě výše.

 

Rozloučení se soutěžemi před prázdninami se pro naše mladé hasiče konalo v pátek 24.6.2022 v Kněžicích na noční soutěži. Naši mladí hasiči si poprvé vyzkoušeli požární útok ve večerních hodinách, mladší závodili ještě za světla a odvezli si krásné 5. místo ze 14 družstev. Mezi kategoriemi mladších a starších proběhla soutěž realizačních týmů, kam se naši dospěláci (vedoucí, rodiče a členové SDH) přihlásili a dokázali dětem, že jsou pro každou zábavu. Děti ve starší kategorii závodily za úplné tmy (kolem 22:00) a vybojovaly 10. místo. Od setmění se nad Kněžice přihnala obrovská bouřka, takže závod se stal zážitkem nejen kvůli noci, ale i díky bouřce.

 

Ale i o prázdninách hasiči nezahálí, sobota 13. srpna se zapsala celému týmu mladých louckých hasičů do paměti. Zúčastnili jsme se soutěže jednotlivců v Brtnici. Jednalo se o soutěž v běhu na 60 m s překážkami. A soutěž dopadla na výbornou :). Z našich 10 zúčastněných dětí 5 stálo na stupních vítězů!!! Konkrétně v kategorii nejmladších zvítězil Adam Kovář, na třetím místě se umístil Jan Mokrejš. V kategorii mladších si zlato odvezl Jakub Kovář. V kategorii mladších dívek se na krásném druhém místě umístila Klaudie Eliášová a na třetím místě Kateřina Beranová. Ale soutěž nebyla jen o stupních vítězů, i ostatní děti dokázaly, že naše prázdninová příprava a pravidelné tréninky přináší “ovoce”. Vojtěch Souček, Apolena Lálová, Šárka Rychlá, Simona Kovářová a Daniel Cemper předvedly rovněž krásné výkony. Všechny děti měly oba platné pokusy, správnou techniku zvládají, budeme už pilovat jen rychlost. Děkujeme SDH Brtnice za skvěle zorganizovanou akci, rodičům za podporu a nejvíc dětem!

Je nám velice líto, že i hasiči musí řešit vandalismus. Na začátku června nám někdo zničil střechu u kontejneru na hřišti s umělou trávou. Tento kontejner využíváme zejména pro děti, pořídili jsme ho z vlastních zdrojů včetně okolních úprav. Tato záležitost byla předána Policii ČR k šetření, bohužel bez jakéhokoliv výsledku.

Výlet Perná

Zástupci našeho sboru se v květnu zúčastnili zájezdu do našeho partnerského sboru v Perné, kde pro ně místní nachystali krásný kulturní program. Věříme, že až “Perňáci” přijedou k nám, že si také odvezou krásné zážitky. Ještě před příjezdem jsme navštívili Archeopark v Pavlově (moderní expozicí zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě). Při odjezdu jsme navštívili Slovanskou epopej v Moravském Krumlově.

Činnost sboru jaro 2022

Pro letošní rok trošku jiné Masopustní vepřové hody se jako náhrada konala 2. dubna akce Aprílové hodování. K jídlu se podávalo marinované maso, pečené maso, řízky, polévka, škvarková pomazánka atd. K večernímu poslechu a tanci hrála již naše tradiční kapela Draci. Jsme moc rádi, že na tuto naši akci si našli lidé čas a přispěli jsme k návratu do „normálního“ života.

Náš sbor na jaře letošního roku pořídil vyřazenou nádrž na vodu, kterou po rekonstrukci, která nyní probíhá, bude využívat k trénování požárního útoku dětí i dospělých. 

V sobotu 14. května se ve Studénkách konala okrsková soutěž v požárním sportu okrsku č. 4 Karla Vozába. Soutěžní družstvo mužů si vedlo velmi dobře a v součtu všech disciplín obsadilo druhé místo, vyhráli jsme štafetu a soutěž jednotlivců 100 m s překážkami. Družstvo mužů nad 35 let obsadilo 7. místo.

Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů.

Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů, která je nyní v plném proudu.

Jaké měla jednotka jaro 2022?

Na jaře máme každoročně hodně práce. Vyjížděli jsme na 8 požárů, většinou po pálení klestí.

Sportovní činnost

Na podporu soutěžního družstva dospělých zakoupil sbor z vlastních prostředků novou přenosnou motorovou stříkačku pro požární sport. V loňském roce jsme také pořídili skladovací kontejner pro sportovní činnost, který je umístěn v přilehlém prostoru na víceúčelovém hřišti s umělou trávou. Vlastními silami jsme vybudovali ložnou plochu pod kontejner i přístupový chodník do něj. Věříme, že nám bude dlouho sloužit a podílet se na posilování sportovní činnosti hasičů.

Mladí hasiči

V uplynulém roce 2021 se naši mladí hasiči usilovně věnovali přípravě jak sportovní, tak i odborné

Jednotka za rok 2021

Za rok 2021 měla jednotka 17 technických zásahů, 10 výjezdů k požárům, 16 výjezdů na dezinfekci prostor a 2 plané poplachy 

Podpora Jihlavské nemocnice

V rámci naší vlastní finanční sbírky mezi členy jsme za
vybrané peníze nakoupili občerstvení, které jsme předali přímo zdravotnickému personálu do nemocnice
před Vánocemi a na Silvestra.

Silné bouřky a tornáda

Letní bouřky byly letos opravdu silné a následky v podobě popadaných stromů se nám nevyhnuly.

Porucha čerpadla na prvním voze.

V červnu 2021 se naše jednotka potýkala s vážnou poruchou čerpadla na prvním výjezdovém voze.

Jak by jste se v této situace zachovali?

Ve čtvrtek 01.04.2021 v 9:50 byl ohlášen uhašený požár kuchyně od oleje na sporáku.

Protože nejčastější příčina požárů v domácnostech je právě v kuchyni při přípravě jídel, máme pro Vás několik rad.

Nové vybavení a dezinfekci

Na začátku března 2021 jsme zakoupili do vybavení jednotky Aku mlhovač na dezinfekci vnějších i vnitřních prostor.

Za rok 2020 měla naše jednotka 40 výjezdů. Z toho 25 technických, 14 požárů a jeden planý poplach.

Výsledky soutěže Železný mladý hasič 2020

Dne 15.2. 2020 se uskutečnila v Lukách nad Jihlavou soutěž Železný mladý hasič. 

Pilaři

Velitel výjezdové jednotky dělá opravdu maximum pro profesionalitu svých mužů. Nyní poslal první 3 borce na kurz práce s motorovou pilou a motorovou rozbrušovací pilou. Kurz je specializován přímo pro hasiče, takže mimo kácení a odklízení stromů budou chlapi proškoleni na postup práce při prořezávaní dřevěných stropů, vyříznutí otvoru ve střeše, vyřezání otvoru ve zdivu apod. Pokud to bude možné, bude se v proškolování pokračovat tak, aby s pilou mohlo pracovat co nejvíce členů jednotky. Přikládám fotku z kurzu. Stromky jsou na zemi, tak je čas na sváču 🙂