Porucha čerpadla na prvním voze

V červnu 2021 se naše jednotka potýkala s vážnou poruchou čerpadla na prvním výjezdovém voze, kterým je cisterna MAN. Cisterna byla odstavena z výjezdu a důležité vybavení bylo přemístěno do dopravního automobilu Ford Transit.

Bohužel se nám v tomto období výjezdy nevyhnuly, proto musel Ford a druhá cisterna Tatra 148 vyrazit ke dvěma různým požárům. 

Díky několika členům jednotky se podařilo čerpadlo svépomocí úplně demontovat, nahradit zničené součástky a opět namontovat zpět do cisterny. Shánění dílů a oprava trvala celkem 20 dní, kterou zastřešoval velitel jednotky Lubomír Novák. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na mnohahodinové opravě podíleli a mnohonásobně zkrátili čas odstavení cisterny a ušetřili z rozpočtu desítky tisíc korun.