Za rok 2020 měla naše jednotka 40 výjezdů. Z toho 25 technických, 14 požárů a jeden planý poplach.

Poslední roky v tomto období hasíme spoustu lesních požárů. Situace je spojená s kůrovcovou kalamitou. Velkým problémem bývá sucho a vítr. Máme vlastní zkušenost, kdy vítr rozfoukal týden starou hromadu popela a zapříčinil požár lesního porostu. Díky větru se oheň rychle šíří a častokrát to
odnesou i mladé stromky, nebo čerstvé sazenice. Pro nás to bývají náročné zásahy, protože k požáru nemůžeme mnohdy najít cestu a také se nemůžeme dostat s technikou dostatečně blízko k požářišti. Je zapotřebí hodně techniky, hodně vody a také hodně hasičů.

Například minulý rok v Březnu a Dubnu bylo 7 lesních požárů po pálení klestí. Jenom naše dvě cisterny na ně dovezly 175 500 litrů vody. Proto nepalte prosím klestí ve větrných dnech, nebo když hlásí silný vítr na další dny. Samozřejmostí by mělo být nahlášení pálení na internetových stránkách: https://paleni.izscr.cz. Díky ohlášenému pálení zamezíte zbytečným výjezdům, případně bude Krajské operační a informační středisko znát přesnou polohu požáru.