Články

ČINNOST SDH

SDH Luka nad Jihlavou je součástí okrsku Karla Vozába, který zahrnuje 10 sborů, tyto sbory se pravidelně střídají s pořádáním soutěží a plesů. Pořádání plesu, který se konal 26. listopadu v sokolovně, bylo letos v naší režii, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Fontána.

Dovolte, abychom Vás seznámili s nejbližšími plánovanými akcemi, které pořádá SDH Luka nad Jihlavou. Všichni jste na ně srdečně zváni.

28. 1. 2023 – 3. ročník soutěže Železný mladý hasič – pro hasiče od 3 do 11 let

4. 2. 2023 – Hasičský ples – k tanci a poslechu bude hrát kapela PREZENT z Brtnice

18. 2. 2023 – Masopustní vepřové hody – tradiční celodenní akce, večer s kapelou PREZENT

V sobotu 17. 9. 2022 se konal poslední závod v rámci Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku v Dolní Cerekvi. I přes nepřízeň počasí se jednalo o zážitek pro všechny, mladší žáci i přes technické problémy (prasklá půlspojka na rozdělovači) vybojovali 9. místo a celkově si udrželi krásné 5. místo ze 17 týmů mladších žáků. Bylo to vůbec poprvé, kdy loucké děti absolvovaly celou ligu. Mezi zúčastněnými družstvy se dětem dařilo skvěle. Předvedly perfektní týmovou spolupráci a koordinaci jednotlivých úkonů. Starším žákům se v sobotu povedl jejich nejlepší závod, při pátých závodech v letošním roce dosáhli na krásné 5. místo v závodě. Celkově naši starší žáci skončili na pěkném 10. místě.

V pátek (14. 10. 2022) jsme protáhli náš trénink až do soboty, takže z hřiště si dvacet dětí neslo spacáky, karimatky a společně jsme všichni strávili noc v hasičárně. Tentokrát po výborné večeři jsme pro děti nachystali pestrou venkovní hru, kde děti musely splnit několik úkolů. Po Lukách postupně objevovaly tajné kódy a výsledkem bylo objevení truhly s pokladem.

 

Protože hasičský sport nejsou jen požární útoky, také se věnujeme i dalším disciplínám. Jednou z nich je soutěž Nejsilnější mladý hasič – TFA, na který naši závodníci jeli v sobotu 22. 10. 2022 do Dolní Cerekve. Tento individuální závod v sobě nese ducha simulace skutečného zásahu, kdy hasič musí překonat spoustu těžkých úkonů. Naši závodníci si vedli velmi dobře, sice žádná medaile necinkla, ale to nebylo až tak důležité. Děti náročnou trať zvládly překonat.

5. 11. 2022 se v Třebíči ve sportovní hale Spartak konal závod v halových štafetách 4 x 60 m. Tohoto závodu se zúčastnily týmy z celé republiky, včetně zástupců ze Slovenska. Z našeho sboru se účastnila těchto závodů 4 družstva. Nejlépe se vedlo kategorii nejmladších, kteří vybojovali krásné 3. místo a odvezli si bronzové medaile. I ostatní naši závodníci předvedli krásné výkony a ve velké konkurenci obstáli.

Kolektiv mladých hasičů, to neznamená jen pravidelné tréninky a soutěže. Myslíme i na budoucnost a tak od listopadu máme 4 nové vedoucí mládeže. Jsme zase o krok dál v naší poctivé práci s dětmi a mládeží. Jsme zároveň vděčni, že od září opět funguje i přípravka pro děti do šesti let, kterou vede Jan Brancuzský. Fungování našeho oddílu s průběžnou návazností dalších dětí je naším cílem a věříme, že již v Lukách nenastane doba, kdy zde mladí hasiči nebudou zastoupeni.

Za všechny vedoucí a děti přejeme všem obyvatelům krásné Vánoce a šťastný rok 2023.

JEDNOTKA ZA ROK 2022

Od začátku roku měla naše jednotka 28 výjezdů. Celkem 13 požárů, 13 technických pomocí, jeden výjezd na likvidaci ropných produktů a jedno prověřovací cvičení.

Koncem července jsme přihlásili naši jednotku do soutěže s názvem: Anketa Dobrovolní hasiči roku. Dle soutěžních podmínek jsme vybrali zásah z roku 2021 a to evakuaci lanovky, kterým jsme se dál prezentovali. Odbornou porotou jsme byli vybráni mezi 5 finalistů z oblasti jih Moravy, což byl veliký úspěch. Dále už záleželo na počtech odeslaných hlasů konkrétním jednotkám. Díky Vám všem, kteří jste poslali hlas, jsme se umístili na krásném 4. místě.

Dále se nám podařilo získat dotaci 50 000 Kč od Nadace Agrofert na nákup osmi lehkých zásahových přileb SICOR na venkovní požáry a technické zásahy, dále dvou vyváděcích masek na evakuaci osob a k nim dva druhé vývody pro dýchací přístroje Dräger. Zbývající částka byla doplacena z rozpočtu městyse.

 

16. září naše jednotka vyjela na technickou pomoc, kde byl hlášen strom ležící na elektrickém vedení. Po příjezdu jsme zjistili, že se naštěstí jedná jen o telefonní drát, který není životu nebezpečný. Ovšem odklízení zavěšeného stromu skrývá mnohá nebezpečí, na která je třeba myslet. Důležitý je postup odřezávání, na kterém se pilař domluví s velitelem zásahu.

Nepodceňujeme ani odbornou přípravu. V polovině října prošla naše jednotka prověřovacím cvičením na únik nebezpečné látky na vodní hladinu. Byl vyhlášen poplach operačním střediskem a jednotka měla za úkol zachytit nebezpečnou látku pomocí norné stěny. Ta byla sestavena přes řeku Jihlavu.

Po ukončení cvičení následovala ukázka pro mladé začínající hasiče ve věku 15–18 let, kteří se přihlásili do tzv. Rescue camp Vysočina. Sami si zkusili sestavit a upevnit nornou stěnu přes řeku a prohlédli si vybavení naší jednotky. Dále si vyzkoušeli postavit protipovodňovou hráz z tandemových pytlů, aby viděli, jak takové pytle vypadají a jakým způsobem se skládají.

O týden později následovalo další cvičení a to záchrana osob z lanové dráhy za dozoru instruktora. Prověřeny byly praktické i teoretické znalosti všech lezců z řad SDH, ale i pracovníků SKI areálu. Z naší jednotky je na tento rok proškoleno 10 hasičů.

Tato různá cvičení, údržby techniky a výjezdy, které jsou nárazové, zabírají poměrně dost času v osobním životě. Chtěl bych proto poděkovat nejen všem členům za jejich čas a nasazení, ale také jejich přítelkyním, dětem i manželkám za podporu svých protějšků. Velké DÍKY!

Finanční dar

Jednotce sboru dobrovolných hasičů Luka nad Jihlavou se podařilo získat z Hasičského fondu Nadace AGROFERT dar ve výši 50 000 Kč.

Díky příspěvku Nadace AGROFERT jsme mohli pořídit 8 ks lehkých zásahových přileb SICOR na venkovní požáry a technické zásahy, dále dvě vyváděcí masky na evakuaci osob a k nim dva druhé vývody pro dýchací přístroje Dräger.

Zbývající částka byla doplacena z rozpočtu městyse Luka nad Jihlavou.

Děkujeme Nadaci AGROFERT za poskytnutý příspěvek.

Důležité sdělení !!!

Byli jsme donuceni obstarat dopravní značku se zákazem vjezdu před dvůr hasičárny. Každý určitě ví, že před vrata hasičských vozidel se nesmí parkovat. Každého už ale nenapadne, že při vyhlášení poplachu potřebujeme volný celý dvůr, protože většina hasičů přijede auty, která musí někde zaparkovat. Respektujte prosím zákaz vjezdu. Toto platí samozřejmě i při konání různých akcí v horním sále hasičárny. Povolení k vjezdu uděluje pouze velitel jednotky.

Výjezdová jednotka k 22.8.2022

Od začátku roku měla naše jednotka 25 výjezdů. Celkem 13 požárů, 11 technických pomocí a 1 výjezd na likvidaci ropných produktů.

V první polovině srpna jsme byli vysláni ke dvěma požárům, požár suché trávy u Brtnice a požár pole u Řehořova, naštěstí se požár nerozšířil na velkou plochu. V takto horkých dnech s vyprahlou půdou je vždy velká pravděpodobnost nějakého požáru. Je třeba se podle toho také chovat, např. nerozdělávat oheň v přírodě, nebo nezajíždět autem do vysoké trávy, nebo na pole (strniště) atd. Rozpálený výfuk totiž může tento suchý porost zapálit, a co dokáže takový oheň, jsme mohli vidět v Hřensku.

Mladí hasiči

První část letošní sezóny Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku je za námi. Sice od prvního závodů v Kamenici na další kovovou medaili hasiči nedosáhli, ale bramborové mají. Moc děkujeme všem našim dětem za vzornou reprezentaci našeho sboru. Všechny požární útoky děti dokončily, za to jim také moc děkujeme, protože ne vždy se vše podaří, ale nevzdávat se je základním kamenem úspěchu. V jarní části ligy se družstvo mladších zúčastnilo pěti ze šesti závodů a v průběžném pořadí je na krásném 6. místě ze 16 družstev. Družstvo starších se zúčastnilo zatím pouze dvou závodů, přesto jsou v průběžném pořadí na 13. místě. Věříme, že na podzim se posuneme ještě výše.

 

Rozloučení se soutěžemi před prázdninami se pro naše mladé hasiče konalo v pátek 24.6.2022 v Kněžicích na noční soutěži. Naši mladí hasiči si poprvé vyzkoušeli požární útok ve večerních hodinách, mladší závodili ještě za světla a odvezli si krásné 5. místo ze 14 družstev. Mezi kategoriemi mladších a starších proběhla soutěž realizačních týmů, kam se naši dospěláci (vedoucí, rodiče a členové SDH) přihlásili a dokázali dětem, že jsou pro každou zábavu. Děti ve starší kategorii závodily za úplné tmy (kolem 22:00) a vybojovaly 10. místo. Od setmění se nad Kněžice přihnala obrovská bouřka, takže závod se stal zážitkem nejen kvůli noci, ale i díky bouřce.

 

Ale i o prázdninách hasiči nezahálí, sobota 13. srpna se zapsala celému týmu mladých louckých hasičů do paměti. Zúčastnili jsme se soutěže jednotlivců v Brtnici. Jednalo se o soutěž v běhu na 60 m s překážkami. A soutěž dopadla na výbornou :). Z našich 10 zúčastněných dětí 5 stálo na stupních vítězů!!! Konkrétně v kategorii nejmladších zvítězil Adam Kovář, na třetím místě se umístil Jan Mokrejš. V kategorii mladších si zlato odvezl Jakub Kovář. V kategorii mladších dívek se na krásném druhém místě umístila Klaudie Eliášová a na třetím místě Kateřina Beranová. Ale soutěž nebyla jen o stupních vítězů, i ostatní děti dokázaly, že naše prázdninová příprava a pravidelné tréninky přináší “ovoce”. Vojtěch Souček, Apolena Lálová, Šárka Rychlá, Simona Kovářová a Daniel Cemper předvedly rovněž krásné výkony. Všechny děti měly oba platné pokusy, správnou techniku zvládají, budeme už pilovat jen rychlost. Děkujeme SDH Brtnice za skvěle zorganizovanou akci, rodičům za podporu a nejvíc dětem!

Je nám velice líto, že i hasiči musí řešit vandalismus. Na začátku června nám někdo zničil střechu u kontejneru na hřišti s umělou trávou. Tento kontejner využíváme zejména pro děti, pořídili jsme ho z vlastních zdrojů včetně okolních úprav. Tato záležitost byla předána Policii ČR k šetření, bohužel bez jakéhokoliv výsledku.

Výlet Perná

Zástupci našeho sboru se v květnu zúčastnili zájezdu do našeho partnerského sboru v Perné, kde pro ně místní nachystali krásný kulturní program. Věříme, že až “Perňáci” přijedou k nám, že si také odvezou krásné zážitky. Ještě před příjezdem jsme navštívili Archeopark v Pavlově (moderní expozicí zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě). Při odjezdu jsme navštívili Slovanskou epopej v Moravském Krumlově.

Činnost sboru jaro 2022

Pro letošní rok trošku jiné Masopustní vepřové hody se jako náhrada konala 2. dubna akce Aprílové hodování. K jídlu se podávalo marinované maso, pečené maso, řízky, polévka, škvarková pomazánka atd. K večernímu poslechu a tanci hrála již naše tradiční kapela Draci. Jsme moc rádi, že na tuto naši akci si našli lidé čas a přispěli jsme k návratu do „normálního“ života.

Náš sbor na jaře letošního roku pořídil vyřazenou nádrž na vodu, kterou po rekonstrukci, která nyní probíhá, bude využívat k trénování požárního útoku dětí i dospělých. 

V sobotu 14. května se ve Studénkách konala okrsková soutěž v požárním sportu okrsku č. 4 Karla Vozába. Soutěžní družstvo mužů si vedlo velmi dobře a v součtu všech disciplín obsadilo druhé místo, vyhráli jsme štafetu a soutěž jednotlivců 100 m s překážkami. Družstvo mužů nad 35 let obsadilo 7. místo.

Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů.

Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů, která je nyní v plném proudu. Abychom však jen netrénovali, připravili jsme dětem bojový nocleh v hasičárně (22. dubna). Do této akce se zapojili i členové JSDH včetně velitele. Děti přišly na schůzku se spacáky a vůbec netušily, co je čeká. Protože počasí vyloženě nepřálo, věnovali jsme jedno garážové stání výstavbě provizorního kina, kde jsme pak dětem pouštěli záznamy ze soutěží a pohádky. Během promítání měly možnost nacvičit si, co se děje při zásahu, připomenout si napojení hadic z cisterny a porozumět optickým signálům. V tom
nejlepším (jak už to bývá) nás vyrušila siréna – požár u zdravotního střediska. A spustil se požární poplach. Jelikož z výjezdové jednotky byli přítomni pouze tři dospělí, musely ke svému prvnímu zásahu v životě jet i děti, jsou to přece také hasiči. Všechny děti si rychle nasadily přilby a nepromokavé bundy, naskládali jsme se společně do cisterny a dodávky a v rekordním čase mířili k požáru. Za střediskem opravdu hořelo a to dokonce dva ohně! Ty na místě mezitím rozdělali a hlídali ostatní členové jednotky, abychom dětem nasimulovali nevšední zážitek se skutečným požárem a výjezdem. Zásahu se ujal „dospělý“ hasič a jako správný velitel mladým hasičům ihned rozdělil úkoly. Byli jsme mile překvapeni, jak děti samy zvládly koordinaci jednotlivých úkonů a jak se jim dařilo spolupracovat. Po uhašení ohňů jsme se vrátili zpět do hasičárny, kde jsme v dešti stihli ještě opéct špekáčky. Do spacáků jsme ulehli až kolem 22:00 hod., všem se po adrenalinovém zážitku krásně usínalo. Po snídani (bábovky a koláče od rodičů) byl naplánován odchod domů v 10:00 hod., ale většina dětí chtěla zůstat i další noc. Nic lepšího jsme si my jako vedoucí ani nemohli přát. Příprava této dvoudenní akce byla náročná, ale dětem přinesla nové zkušenosti spolu s prohloubením přátelských vazeb mezi dětmi i vedoucími.

  V sobotu 7. května jsme se vydali do nedaleké Kamenice na závod v požárním útoku, který je zařazen do Okresní ligy mladých hasičů. Na první závod vyjelo jedno družstvo mladších. První pokus se moc nepovedl (čas 25 s), ale zato druhý pokus vyšel velmi dobře a s časem 19,84 s se družstvo umístilo na krásném 3. místě. Pro děti to byl první závod ligy a rovnou se dostaly na bednu.

Od soboty 21.5. do neděle 22.5. se v Meziříčku na táborové základně konalo okresní kolo celostátní hry Plamen. Hned první disciplína (štafety požárních dvojic) nám přinesla velké komplikace, na posledním úseku měl pád jeden z našich nejzkušenějších závodníků a poranil si kotník. Ve štafetách 4 x 60 se děti semkly (během přestávky došlo k přeskládání jednotlivých úseků) a bez chyby tyto štafety zvládly. V neděli nás čekala poslední disciplína – požární útok. První pokus se opět nezdařil nejlépe, u druhého to již vše vyšlo. Po součtu z podzimního závodu požárnické všestrannosti (braňák) se naši mladí hasiči umístili na 9. místě. Pro někoho tento výsledek byl zklamáním, ale po komplikacích, které děti během závodů potkaly, se jedná o krásné umístění a příslib do budoucna. Svým chováním a přístupem si děti vysloužily pochvalu od velitele jednotky Lubomíra Nováka za reprezentaci celého našeho Sboru dobrovolných hasičů.
Dále se nám opět podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury (výzva Můj klub 2022) na podporu činnosti mládeže. Proto můžeme investovat získané prostředky do dalšího vybavení pro děti a mládež. Všem velmi děkujeme za podporu.

Jaké měla jednotka jaro 2022?

Na jaře máme každoročně hodně práce. Od března jsme vyjížděli na 8 požárů v přírodě, většinou po pálení klestí. 

Největší z těchto požárů byl u Bílé skály, kde zasahovalo 15 našich hasičů se dvěma cisternami, dopravním automobilem a soukromé čtyřkolky. Na místo byli povoláni profesionální hasiči z Jihlavy a dobrovolné jednotky z Luk, Brtnice, Kamenice, Jihlavy – Bedřichov, ze Stonařova, Puklic a Kněžic. Jednalo se o plochu cca 150 x 150m a „odnesly“ to především mladé a čerstvě vysázené stromky. Díky větru se oheň rychle šířil, ale už díky prvotnímu zásahu se oheň podařilo zastavit v dalším postupu. Samotný zásah trval přes 3 hodiny.

 

Nevyjížděli jsme jen k lesním požárům. Dne 23.03.2022 ve 22:03 nám byl vyhlášen poplach: Puklice – požár domu. U takové zprávy přejde člověku mráz po zádech a po cestě přemýšlí, co ho asi čeká. Je někdo uvnitř? Je tam plyn, nebo fotovoltaika? Na požár vyjelo 11 našich hasičů se dvěma cisternami a dopravním automobilem. K požáru jsme dorazili současně s kolegy z Jihlavy a následovalo utvoření několika vodních proudů a zároveň zastavení přívodu plynu do domu. Požár byl zanedlouho pod kontrolou a na řadu přišlo dohašování a postupné rozebírání střechy kvůli skrytým ohniskům. Škoda po požáru byla skutečně obrovská. V tomto případě totiž platí: „Co nezničí oheň, zničí voda“! Měli bychom se snažit požárům předcházet, než je potom hasit. Myslím tím například, nenabíjet věci přes noc jako jsou telefony, elektrické koloběžky apod. Rozmyslet si, kde zapaluji a nechávám hořet svíčku, pravidelně čistit a nechat kontrolovat komínová tělesa, kamna vymetat, až je popel studený atd. Určitě by měl být doma nějaký ten hasicí přístroj a v neposlední řadě i kouřová, požární čidla. Když už k nějakému zahoření v bytě dojde, tak ať máme jistotu, že nás čidla v noci probudí. Nebudeme ani domýšlet, co by se mohlo stát.

Sportovní činnost

Na podporu soutěžního družstva dospělých zakoupil sbor z vlastních prostředků novou přenosnou motorovou stříkačku pro požární sport. V loňském roce jsme také pořídili skladovací kontejner pro sportovní činnost, který je umístěn v přilehlém prostoru na víceúčelovém hřišti s umělou trávou. Vlastními silami jsme vybudovali ložnou plochu pod kontejner i přístupový chodník do něj. Věříme, že nám bude dlouho sloužit a podílet se na posilování sportovní činnosti hasičů.

Mladí hasiči

V uplynulém roce 2021 se naši mladí hasiči usilovně věnovali přípravě jak sportovní, tak i odborné. Ihned po uvolnění nutných vládních opatření jsme v květnu začali s pravidelnými schůzkami, kde jsme
trénovali požární útoky (s vodou i bez vody), štafety, stále oblíbenější šedesátky (závody jednotlivců), tak i střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů a spoustu dalších činností.
V září jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Panské Lhotě, další týden jsme se zúčastnili ukončení ročníku 2020/2021 hry Plamen v Dolní Cerekvi.
Říjen jsme začali účastí na Brtnických šedesátkách (z našeho sboru se zúčastnilo 24 závodníků), odkud jsme si odvezli 8 umístění na stupních vítězů. Každým tréninkem je vidět velký posun v možnostech a schopnostech těchto mladých hasičů a hasiček.
V sobotu 9. října se konal Závod požárnické všestrannosti v Sedlejově. Jednalo se o branný závod (střelba ze vzduchovky, zdravověda, znalost topografických značek, základy požární ochrany, uzlování a překonání překážky po vodorovném laně). 

Celý závod se běžel na trati, která měřila 2 km a děti se musely
na této trati orientovat jen pomocí značek, bez naší pomoci. Tento závod se počítá do okresního kola hry Plamen, která bude pokračovat jarní částí v roce 2022. V kategorii mladších máme z podzimu krásné 5. a 8. místo, v kategorii starších 8. místo. 

Do května, kdy je plánováno jarní kolo hry Plamen (požární útok,
štafety požárních dvojic a štafeta 4x60m) uděláme vše pro to, abychom se co nejlépe připravili a měli radost z předvedených výkonů.
Na listopad jsme měli v plánu účast na halových štafetách v Třebíči a v Ledči nad Sázavou, vzhledem ke špatné epidemiologické situaci (v daném období) v našem městysu a místní škole jsme se rozhodli pro odhlášení z těchto halových závodů. Z důvodu opatření proti šíření epidemie jsme se také rozhodli, že letos v zimních měsících nebudeme pořádat soutěž Železný mladý hasič. Věříme, že příležitostí k dalším závodům bude spousta a děti o nic nepřijdou. Maximálně se o to budeme snažit.
Všem děkujeme za podporu a přízeň.

Jednotka za rok 2021

Za rok 2021 měla jednotka 17 technických zásahů, 10 výjezdů k požárům, 16 výjezdů na dezinfekci prostor a 2 plané poplachy 

V loňském roce vyjela jednotka naposled dne 29. 12. 2021 na neobvyklý zásah. Jednalo se o evakuaci lyžařů a snowboardistů ze sedačkové lanovky. Jak již bylo psáno v minulém díle zpravodaje, na tuto situaci jsme připraveni a poctivě ji stále trénujeme společně s pracovníky SKI areálu. Musím přiznat, že asi nikoho z nás nenapadlo, že evakuaci budeme někdy doopravdy provádět. Po vyhlášení poplachu se na místo začaly sjíždět lezecké skupiny, které dostaly přidělené úseky dle náčelníka lanovky. Právě on je v tomto případě velitelem evakuace. Hasiči z Luk utvořili dvě lezecké skupiny, jednu pracovníci SKI areálu a jednu profesionální hasiči z Jihlavy. Na pomoc byla povolána i dobrovolná jednotka z Kamenice. Pomocí lezecké techniky bylo evakuováno celkem 28 lidí. Nikdo nebyl zraněn a to je to, o co jde především. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na takto složitém a specifickém zásahu.


Podpora Jihlavské nemocnice

V rámci naší vlastní finanční sbírky mezi členy jsme za
vybrané peníze nakoupili občerstvení, které jsme předali přímo zdravotnickému personálu do nemocnice
před Vánocemi a na Silvestra.

3 METRY K ŽIVOTU.

Tento projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Možná se to nezdá, ale potíže s průjezdností ulic máme i v Lukách. S tímto problémem se potýkají snad všichni hasiči v celé ČR. Všichni by si proto přáli, aby se toto pravidlo tří metrů dostalo do povědomí všech řidičů. Když na to bude každý z nás myslet, věřím, že se tato situace bude jen a jen zlepšovat.

Silné bouřky a tornáda

Jak jistě všichni víme, tornádo na Moravě po sobě zanechalo obrovskou spoušť. Proto chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, nebo budou podílet na pomoci těmto zasaženým oblastem. K těmto účelům byla několikrát využita i hasičská dodávka, která odvážela materiální pomoc včetně elektrocentrály s výkonem 10kW. Ta byla zapůjčena do Moravské Nové Vsi, kde napájela pět rodinných domů. Můžeme jen doufat, že se taková situace nebude už nikdy opakovat.

Letní bouřky byly letos opravdu silné a následky v podobě popadaných stromů se nám nevyhnuly. Zvláště při jedné noční bouřce jsme odklízeli několik stromů převážně ze silnic. Museli jsme ale také na koleje do špatně přístupného terénu, kde už čekal vlak na zprůjezdnění tratě.

Porucha čerpadla na prvním voze

V červnu 2021 se naše jednotka potýkala s vážnou poruchou čerpadla na prvním výjezdovém voze, kterým je cisterna MAN. Cisterna byla odstavena z výjezdu a důležité vybavení bylo přemístěno do dopravního automobilu Ford Transit.

Bohužel se nám v tomto období výjezdy nevyhnuly, proto musel Ford a druhá cisterna Tatra 148 vyrazit ke dvěma různým požárům. 

Díky několika členům jednotky se podařilo čerpadlo svépomocí úplně demontovat, nahradit zničené součástky a opět namontovat zpět do cisterny. Shánění dílů a oprava trvala celkem 20 dní, kterou zastřešoval velitel jednotky Lubomír Novák. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na mnohahodinové opravě podíleli a mnohonásobně zkrátili čas odstavení cisterny a ušetřili z rozpočtu desítky tisíc korun.

 

Jak by jste se této situaci zachovali?

Ve čtvrtek 01.04.2021 v 9:50 byl ohlášen uhašený požár kuchyně od oleje na sporáku. Jednotka pomocí termokamery provedla kontrolu případných ohnisek. Žádné další ohnisko nalezeno nebylo. Poté jednotka z domu odnosila zničené vybavení. To, že se nejednalo o malý ohýnek, dokládá fotografie. Majitelka dokázala požár uhasit vlastními silami. Byla velmi statečná a postupovala správně. Při hašení došlo bohužel i k lehkému popálení. Protože nejčastější příčina požárů v domácnostech je právě v kuchyni při přípravě jídel, máme pro Vás několik rad: 

 • Nenechávejte nikdy připravované jídlo bez dozoru při zapnutých spotřebičích (sporák, trouba, gril, mikrovlnná trouba, toustovač, rychlovarná konvice …).

 • Rychlovarnou konvici v nečinnosti doporučujeme odkládat mimo podstavec, nebo vytahovat ze zásuvky.

 • Horký olej na pánvi NIKDY NEHASTE VODOU nebo vodním hasicím přístrojem. Pokud do hořícího oleje nalejete vodu, exploduje.

 • Nejednejte unáhleně a impulzivně (je to těžké).

 • Vypněte přívod energie (plyn, elektřina).

 • Pokud nemáte hasicí přístroj, je nutné zajistit, aby k ohnisku nebyl přístup vzduchu. Je možné použít např.: o Pokličku nebo pečící plech (položením na pánev). o Mokrou utěrku nebo hadr. o Nehořlavý sypký materiál (sůl, samotná hlína z květináče). Na přiložené fotografii můžete vidět, jak se plameny zachovají, když do pánve se dvěma deci oleje nalijeme pohárek vody.

Nové vybavení a dezinfekci

Na začátku března 2021 jsme zakoupili do vybavení jednotky Aku mlhovač na dezinfekci vnějších i vnitřních prostor. Z důvodu pandemie byla s vedením městyse domluvena pravidelná dezinfekce obecních budov. Jednalo se o veřejně přístupné prostory na obecním úřadě, stacionáři a zdravotním středisku. Místnosti byly dezinfikovány plošně právě tímto mlhovačem a ručně např. kliky, různá madla, zábradlí atd. Použit byl přípravek ASOR (Aktivovaný solný roztok), který je vhodný i do potravinových provozů, škol, školek a mnoha dalších. Jedná se o bezalkoholovou, nehořlavou kapalinu a není klasifikována jako nebezpečná. Jednotka byla rozdělena do šesti skupin, které se pravidelně v dezinfikování střídaly. Z důvodu “rozvolňování” byla pravidelná dezinfekce na konci května ukončena a bude prováděna pouze mimořádně.

Za rok 2020 měla naše jednotka 40 výjezdů. Z toho 25 technických, 14 požárů a jeden planý poplach.

Poslední roky v tomto období hasíme spoustu lesních požárů. Situace je spojená s kůrovcovou kalamitou. Velkým problémem bývá sucho a vítr. Máme vlastní zkušenost, kdy vítr rozfoukal týden starou hromadu popela a zapříčinil požár lesního porostu. Díky větru se oheň rychle šíří a častokrát to
odnesou i mladé stromky, nebo čerstvé sazenice. Pro nás to bývají náročné zásahy, protože k požáru nemůžeme mnohdy najít cestu a také se nemůžeme dostat s technikou dostatečně blízko k požářišti. Je zapotřebí hodně techniky, hodně vody a také hodně hasičů.

Například minulý rok v Březnu a Dubnu bylo 7 lesních požárů po pálení klestí. Jenom naše dvě cisterny na ně dovezly 175 500 litrů vody. Proto nepalte prosím klestí ve větrných dnech, nebo když hlásí silný vítr na další dny.
Samozřejmostí by mělo být nahlášení pálení na internetových stránkách: https://paleni.izscr.cz. Díky ohlášenému pálení zamezíte zbytečným výjezdům, případně bude Krajské operační a informační středisko znát přesnou polohu požáru.

Výsledky soutěže Železný mladý hasič 2020

Dne 15.2. 2020 se uskutečnila v Lukách nad Jihlavou soutěž Železný mladý hasič. 

Pilaři

Velitel výjezdové jednotky dělá opravdu maximum pro profesionalitu svých mužů. Nyní poslal první 3 borce na kurz práce s motorovou pilou a motorovou rozbrušovací pilou. Kurz je specializován přímo pro hasiče, takže mimo kácení a odklízení stromů budou chlapi proškoleni na postup práce při prořezávaní dřevěných stropů, vyříznutí otvoru ve střeše, vyřezání otvoru ve zdivu apod. Pokud to bude možné, bude se v proškolování pokračovat tak, aby s pilou mohlo pracovat co nejvíce členů jednotky. Přikládám fotku z kurzu. Stromky jsou na zemi, tak je čas na sváču.