JEDNOTKA ZA ROK 2022

Od začátku roku měla naše jednotka 28 výjezdů. Celkem 13 požárů, 13 technických pomocí, jeden výjezd na likvidaci ropných produktů a jedno prověřovací cvičení.

Koncem července jsme přihlásili naši jednotku do soutěže s názvem: Anketa Dobrovolní hasiči roku. Dle soutěžních podmínek jsme vybrali zásah z roku 2021 a to evakuaci lanovky, kterým jsme se dál prezentovali. Odbornou porotou jsme byli vybráni mezi 5 finalistů z oblasti jih Moravy, což byl veliký úspěch. Dále už záleželo na počtech odeslaných hlasů konkrétním jednotkám. Díky Vám všem, kteří jste poslali hlas, jsme se umístili na krásném 4. místě.

Dále se nám podařilo získat dotaci 50 000 Kč od Nadace Agrofert na nákup osmi lehkých zásahových přileb SICOR na venkovní požáry a technické zásahy, dále dvou vyváděcích masek na evakuaci osob a k nim dva druhé vývody pro dýchací přístroje Dräger. Zbývající částka byla doplacena z rozpočtu městyse.

 

16. září naše jednotka vyjela na technickou pomoc, kde byl hlášen strom ležící na elektrickém vedení. Po příjezdu jsme zjistili, že se naštěstí jedná jen o telefonní drát, který není životu nebezpečný. Ovšem odklízení zavěšeného stromu skrývá mnohá nebezpečí, na která je třeba myslet. Důležitý je postup odřezávání, na kterém se pilař domluví s velitelem zásahu.

Nepodceňujeme ani odbornou přípravu. V polovině října prošla naše jednotka prověřovacím cvičením na únik nebezpečné látky na vodní hladinu. Byl vyhlášen poplach operačním střediskem a jednotka měla za úkol zachytit nebezpečnou látku pomocí norné stěny. Ta byla sestavena přes řeku Jihlavu.

Po ukončení cvičení následovala ukázka pro mladé začínající hasiče ve věku 15–18 let, kteří se přihlásili do tzv. Rescue camp Vysočina. Sami si zkusili sestavit a upevnit nornou stěnu přes řeku a prohlédli si vybavení naší jednotky. Dále si vyzkoušeli postavit protipovodňovou hráz z tandemových pytlů, aby viděli, jak takové pytle vypadají a jakým způsobem se skládají.

O týden později následovalo další cvičení a to záchrana osob z lanové dráhy za dozoru instruktora. Prověřeny byly praktické i teoretické znalosti všech lezců z řad SDH, ale i pracovníků SKI areálu. Z naší jednotky je na tento rok proškoleno 10 hasičů.

Tato různá cvičení, údržby techniky a výjezdy, které jsou nárazové, zabírají poměrně dost času v osobním životě. Chtěl bych proto poděkovat nejen všem členům za jejich čas a nasazení, ale také jejich přítelkyním, dětem i manželkám za podporu svých protějšků. Velké DÍKY!