Výjezdová jednotka

Lubomír Novák

Velitel sboru a jednotky SDH Luka nad Jihlavou

Strojník – řidič

Nositel dýchací techniky

Vlastimil Václavek

Zástupce velitele jednotky

Velitel družstva

Pilař

Nositel dýchací techniky

Lukáš Pekárek

Hlavní strojník

Nositel dýchací techniky

Pilař

Ondřej Václavek

Pilař

Nositel dýchací techniky

Jan Brancuzský

Velitel družstva

Nositel dýchací techniky

 

Jan Mokrejš

Strojník – řidič

Pilař

Nositel dýchací techniky

Patrik Čermák

Nositel dýchací techniky

Hasič

Pavel Vrzáček

Velitel družstva

Nositel dýchací techniky

Petr Vrzáček

Hasič

Nositel dýchací techniky

Karel Kovář

Hasič

Vedoucí mládeže

Nositel dýchací techniky

František Pertlík

Velitel družstva

Strojník – řidič

Nositel dýchací techniky

Vojtěch Dobrovolný

Strojník – řidič

Nositel dýchací techniky

Dušan Polák

Hasič

Nositel dýchací techniky

Vít Dvořák

Hasič

Nositel dýchací techniky

Lukáš Musil

Hasič

Nositel dýchací techniky

Milan Musil

Hasič

Nositel dýchací techniky

Ondřej Tábor

Hasič

Nositel dýchací techniky

Lukáš Kolouch

Velitel družstva

Nositel dýchací techniky

Pilař

Martin Pekárek

Hasič

Nositel dýchací techniky

Petr Procházka

Starosta SDH

Strojník – řidič

Jan Hrazdíra

Hasič

Nositel dýchací techniky

Radek Veselý

Strojník – řidič

 

Jiří Vrzáček

Strojník – řidič

Nositel dýchací techniky

 

Tomáš Stejskal

Strojník – řidič

Vladimír Jurka

Strojník – řidič

Eduard Němec

Hasič

Dušan Rychlý

Hasič

Pilař