Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů.

Naši mladí hasiči se soustavně připravují na sezónu závodů, která je nyní v plném proudu. Abychom však jen netrénovali, připravili jsme dětem bojový nocleh v hasičárně (22. dubna). Do této akce se zapojili i členové JSDH včetně velitele. Děti přišly na schůzku se spacáky a vůbec netušily, co je čeká. Protože počasí vyloženě nepřálo, věnovali jsme jedno garážové stání výstavbě provizorního kina, kde jsme pak dětem pouštěli záznamy ze soutěží a pohádky. Během promítání měly možnost nacvičit si, co se děje při zásahu, připomenout si napojení hadic z cisterny a porozumět optickým signálům. V tom nejlepším (jak už to bývá) nás vyrušila siréna – požár u zdravotního střediska. A spustil se požární poplach. Jelikož z výjezdové jednotky byli přítomni pouze tři dospělí, musely ke svému prvnímu zásahu v životě jet i děti, jsou to přece také hasiči. Všechny děti si rychle nasadily přilby a nepromokavé bundy, naskládali jsme se společně do cisterny a dodávky a v rekordním čase mířili k požáru. Za střediskem opravdu hořelo a to dokonce dva ohně! Ty na místě mezitím rozdělali a hlídali ostatní členové jednotky, abychom dětem nasimulovali nevšední zážitek se skutečným požárem a výjezdem. Zásahu se ujal „dospělý“ hasič a jako správný velitel mladým hasičům ihned rozdělil úkoly. Byli jsme mile překvapeni, jak děti samy zvládly koordinaci jednotlivých úkonů a jak se jim dařilo spolupracovat. Po uhašení ohňů jsme se vrátili zpět do hasičárny, kde jsme v dešti stihli ještě opéct špekáčky. Do spacáků jsme ulehli až kolem 22:00 hod., všem se po adrenalinovém zážitku krásně usínalo. Po snídani (bábovky a koláče od rodičů) byl naplánován odchod domů v 10:00 hod., ale většina dětí chtěla zůstat i další noc. Nic lepšího jsme si my jako vedoucí ani nemohli přát. Příprava této dvoudenní akce byla náročná, ale dětem přinesla nové zkušenosti spolu s prohloubením přátelských vazeb mezi dětmi i vedoucími.

  V sobotu 7. května jsme se vydali do nedaleké Kamenice na závod v požárním útoku, který je zařazen do Okresní ligy mladých hasičů. Na první závod vyjelo jedno družstvo mladších. První pokus se moc nepovedl (čas 25 s), ale zato druhý pokus vyšel velmi dobře a s časem 19,84 s se družstvo umístilo na krásném 3. místě. Pro děti to byl první závod ligy a rovnou se dostaly na bednu.

Od soboty 21.5. do neděle 22.5. se v Meziříčku na táborové základně konalo okresní kolo celostátní hry Plamen. Hned první disciplína (štafety požárních dvojic) nám přinesla velké komplikace, na posledním úseku měl pád jeden z našich nejzkušenějších závodníků a poranil si kotník. Ve štafetách 4 x 60 se děti semkly (během přestávky došlo k přeskládání jednotlivých úseků) a bez chyby tyto štafety zvládly. V neděli nás čekala poslední disciplína – požární útok. První pokus se opět nezdařil nejlépe, u druhého to již vše vyšlo. Po součtu z podzimního závodu požárnické všestrannosti (braňák) se naši mladí hasiči umístili na 9. místě. Pro někoho tento výsledek byl zklamáním, ale po komplikacích, které děti během závodů potkaly, se jedná o krásné umístění a příslib do budoucna. Svým chováním a přístupem si děti vysloužily pochvalu od velitele jednotky Lubomíra Nováka za reprezentaci celého našeho Sboru dobrovolných hasičů.
Dále se nám opět podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury (výzva Můj klub 2022) na podporu činnosti mládeže. Proto můžeme investovat získané prostředky do dalšího vybavení pro děti a mládež. Všem velmi děkujeme za podporu.