Nové vybavení a dezinfekci

Na začátku března 2021 jsme zakoupili do vybavení jednotky Aku mlhovač na dezinfekci vnějších i vnitřních prostor. Z důvodu pandemie byla s vedením městyse domluvena pravidelná dezinfekce obecních budov. Jednalo se o veřejně přístupné prostory na obecním úřadě, stacionáři a zdravotním středisku. Místnosti byly dezinfikovány plošně právě tímto mlhovačem a ručně např. kliky, různá madla, zábradlí atd. Použit byl přípravek ASOR (Aktivovaný solný roztok), který je vhodný i do potravinových provozů, škol, školek a mnoha dalších. Jedná se o bezalkoholovou, nehořlavou kapalinu a není klasifikována jako nebezpečná. Jednotka byla rozdělena do šesti skupin, které se pravidelně v dezinfikování střídaly. Z důvodu “rozvolňování” byla pravidelná dezinfekce na konci května ukončena a bude prováděna pouze mimořádně.